Phát động thi đua liên kết xây dựng công trình Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình mở rộng

Ngày 1/10, tại tỉnh Hòa Bình, Lãnh đạo PECC1 cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam và liên danh nhà thầu đã tổ chức phát động thi đua liên kết xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2024.

Ngày 21/5/2021, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng nhà máy, với quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ vào năm 2024. 

Tại chương trình phát động sáng 1/10, các đơn vị tham gia đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành các mục tiêu chính đợt 1 (tháng 9/2021 – tháng 11/2022).

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - ông Đỗ Đức Hùng mong muốn toàn thể các đơn vị tham gia thi công phát huy sức sáng tạo, kinh nghiệm để tổ chức thi công hợp lý; tăng năng suất, hiệu quả lao động; huy động tối đa nhân lực, vật lực; nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện để thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua đã đặt ra. 

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cũng nhấn mạnh, phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công cùng nhau phấn đấu hoàn thành công trình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thành lập Ban Thường trực phong trào thi đua liên kết gồm lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, các ban liên quan của Tập đoàn, Ban QLDA điện 1, PECC1 và các nhà thầu trong Liên danh nhà thầu.

Để cho phong trào thi đua liên kết được triển khai thiết thực, hiệu quả, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đề nghị thành viên Ban Thường trực phong trào thi đua liên kết thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể được phân công. Ban QLDA điện 1 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trên công trường chỉ đạo, tổ chức, thực hiện; theo dõi, đôn đốc, tổng kết thi đua từng đợt, báo cáo kết quả và đề xuất khen thưởng về Ban Thường trực để trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cũng đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các ban liên quan của EVN, Công đoàn Ban Quản lý dự án điện 1 và các nhà thầu tổ chức thường xuyên các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống cho người lao động tham gia xây dựng công trình; nêu gương những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo của các đơn vị trên công trường.

Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình xây dựng cấp đặc biệt; có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh, nâng cao khả năng điều tần, ổn định cho hệ thống điện quốc gia; tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình để phát điện. Đồng thời, công trình góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Công trình được khởi công từ ngày 10/1/2021. Đây là dự án do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1, là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm tư vấn xây dựng điện trong hơn 60 năm kể từ ngày thành lập, làm tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế Bản vẽ thi công công trình và tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng, thiết bị.

Một số hình ảnh tại chương trình phát động:

Tổng Giám đốc PECC1 - ông Nguyễn Hữu Chỉnh cùng các đơn vị tham gia xây dựng công trình ký giao ước thi đua trước sự chứng kiến của lãnh đạo EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam và các Ban chuyên môn của EVN

Phó Tổng giám đốc EVN - Phạm Hồng Phương phát biểu tại chương trình

Chủ tịch CĐ PECC1 cùng Ban điều hành dự án và các đơn vị thi công trên công trường nhận quà lưu niệm từ Lãnh đạo EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 02/10/2021 08:50

Lĩnh vực hoạt động