Chức năng và nhiệm vụ

- Lập đề cương, dự toán công tác thí nghiệm chuyên ngành, Khảo sát địa chất các công trình Thủy điện, Nhiệt điện, Đường dây và Trạm, Thủy lợi, Giao thông, Công nghiệp và xây dựng dân dụng, ...

- Thi công, giám sát kỹ thuật, lập tài liệu Khảo sát Địa chất: Khoan đào, Địa kỹ thuật, thu thập tài liệu, tổng hợp và lập báo cáo hoàn chỉnh.

- Thi công, giám sát kỹ thuật, lập tài liệu thí nghiệm:

+ Các loại mẫu: “Đất, đá, cát cuội sỏi, nước” với mục đích đánh giá, phân loại theo tiêu chuẩn hiện hành trong và ngoài nước phục vụ lập báo cáo khảo sát Địa chât công trình, thiết kế, thi công xây lắp.

+ Các loại mẫu vật liệu đất dính, đá, cát cuội sỏi với mục đích phân tích, đánh giá chất lượng, khả năng sử dụng phục vụ thiết kế, thi công xây dựng..

+ Các loại mẫu vật liệu xây dựng: Xi măng, phụ gia khoáng, chất kết dính, dăm, cát, thép,… để đánh giá chất lượng và khả năng sử dụng của các loại vật liệu cho thi công các công trình.

+ Thiết kế, thí nghiệm thành phần cấp phối bê tông đầm rung (CVC), cấp phối liên tục đến dmax 150 và bê tông đầm lăn (RCC) với mục đích đưa ra các thành phần cấp phối bê tông tối ưu nhất đảm bảo các yêu cầu thiết kế, kỹ thuật và tiết kiệm chi phí nhất. Đặc biệt công 
nghệ bê tông đầm lăn (RCC) cho các đập thủy điện còn giúp cho thi công nhanh hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

+ Địa cơ học hiện trường trong hầm ngang, hố đào, hố khoan, khối đắp đất, đá, bê tông,... nhằm đánh giá chất lượng bê tông, quản lý chất lượng thi công công trình.

+ Kiến nghị các thông số kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công xây lắp.

+ Tổng hợp, lập báo cáo hoàn chỉnh.

- Phạm vi hoạt động: Trong và ngoài nước

  • 03/10/2015 10:32