Đại hội Đại biểu Đảng bộ PECC1 nhiệm kỳ 2020-2025 (Lần 2)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 06/12/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, sau thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các quy trình theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, ngày 03/12/2020 tại trụ sở Công ty, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có tất cả các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ khóa XV cùng với sự góp mặt của hơn 100 đại biểu chính thức, đại diện cho 180 đảng viên thuộc 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Đại hội đã nghe Đảng ủy Công ty báo cáo về công tác lãnh đạo của Đảng ủy từ sau Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ nhất (ngày 10/6/2020) đến nay. Theo đó, Đảng bộ Công ty vừa tập trung lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường để đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động; vừa thực hiện công tác ổn định tư tưởng cho cán bộ đảng viên và người lao động trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và Quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Phạm Nguyên Hùng – TGĐ Công ty phát biểu

Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, Công ty đang và tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá chiến lược phát triển 2021-2025 và đề xuất phương hướng thực hiện trước tình hình mới; Tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục tài chính; Tổ chức bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5; Lập kế hoạch chi phí tổng thể và chương trình tiết kiệm chi phí; Kiện toàn tổ chức các đơn vị trực thuộc sau tái cơ cấu; Hoàn thành công tác đánh giá năng lực cho toàn bộ nhân sự, tiến hành xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất và tiến tới thực hiện trả lương 3P; xây dựng các cơ chế, chính sách đãi ngộ cạnh tranh phù hợp với mô hình tổ chức mới nhằm phát huy năng lực và tạo động lực làm việc cho người lao động; trang bị và áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý và sản xuất. Đồng thời, Công ty đã và đang tổ chức nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cùng với công tác tự đào tạo nội bộ.

Tháng 8/2020, Đảng ủy Công ty đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt, với mục tiêu khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn các công trình; đồng thời năng động tìm kiếm, phát triển thị trường và ổn định SXKD.

Trong 5 năm tới, Đảng bộ Công ty quyết tâm giữ vững truyền thống Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất cả vì sự phát triển ổn định của Công ty, vì việc làm, đời sống của người lao động, cổ tức của cổ đông. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, không ngừng lớn mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội - đánh giá cao công tác lãnh đạo của Đảng bộ Công ty và tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã trình bày báo cáo trước Đại hội, đồng tình với những phương hướng, vấn đề cần khẩn trương khắc phục và nêu lên các ý kiến chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ tới.

Kết thúc Đại hội, BCH Đảng bộ Công ty cho biết, với tinh thần đổi mới, dân chủ vì sự phát triển của Công ty, Đại hội tin tưởng rằng Cán bộ, Đảng viên, người lao động trong Công ty sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, đưa Công ty tiếp tục phát triển, ổn định vững chắc và lớn mạnh.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025, và bầu 5 đồng chí trong Ban thường vụ.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI đã bầu đồng chí Phạm Nguyên Hùng - Tổng Giám đốc Công ty - giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Thái Hải – Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Thiết bị Công nghệ nhà máy Điện – giữ chức vụ Phó Bí thứ Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

  • 04/12/2020 11:02

Lĩnh vực hoạt động