Đại hội Đại biểu Đảng bộ PECC1 lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu để tiếp tục lãnh đạo Công ty ổn định và phát triển, sáng ngày 10-6-2020, tại trụ sở Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1, Đảng bộ Công ty đã tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Về tham dự Đại hội, phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Tạ Thị Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng bộ Công ty, có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ khóa XV với sự góp mặt của các Đảng viên thuộc 17 chi bộ trực thuộc. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Thực hiện tái cơ cấu, cải tiến công tác quản trị Công ty, nâng cao hiệu quả, ổn định và cải thiện đời sống của người lao động Xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, Công ty phát triển bền vững”.

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Phạm Nguyên Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty phát biểu

Theo đó, trong năm năm qua, Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và Quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. Công ty đã kịp thời ổn định nhân sự lãnh đạo chủ chốt, huy động toàn Công ty triển khai đồng bộ, công tác Tư vấn hàng trăm công trình nguồn và lưới điện, vận hành khai thác an toàn nhà máy Thủy điện Sông Bung 5, chỉ đạo các đơn vị phấn đấu hoàn thành mục tiêu, tiến độ chất lượng các công trình trọng điểm của Ngành và Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Công ty. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm và chú trọng việc nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ, cấp ủy. Tích cực tham gia đề xuất với Đảng ủy, Chi bộ trong việc đánh giá tình hình và những giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giữ vững đoàn kết nội bộ ổn định và phát triển Công ty. Tăng cường phối hợp hoạt động của các tổ chức quần chúng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị nhằm đẩy mạnh các hoạt động thi đua lao động sản xuất. Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết của Đại hội lần thứ XV. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, luôn có ý thức đoàn kết thống nhất, hết lòng vì công việc chung, năng động sáng tạo, quyết tâm vượt khó để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Với những kết quả đạt được, trong năm năm nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty đều được Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, nay là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong 5 năm tới, Đảng bộ Công ty quyết tâm giữ vững truyền thống Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất cả vì sự phát triển ổn định của Công ty, vì việc làm, đời sống của người lao động, cổ tức của cổ đông. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, không ngừng lớn mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao công tác lãnh đạo của Đảng bộ Công ty; luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hoàn thành tốt việc chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ PECC1 lần thứ XVI. Về những vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã trình bày báo cáo trước Đại hội, đồng tình với những phương hướng, vấn đề cần khẩn trương khắc phục và nêu lên các ý kiến chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thảo luận và bầu ra 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ PECC1 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết thúc Đại hội, BCH Đảng bộ Công ty cho biết, với tinh thần đổi mới, dân chủ vì sự phát triển của Công ty, Đại hội tin tưởng rằng Cán bộ, Đảng viên, người lao động trong Công ty sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, đưa Công ty tiếp tục phát triển, ổn định vững chắc và lớn mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội

  • 10/06/2020 03:53

Lĩnh vực hoạt động