PECC1 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 29/6/2018 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 46 cổ đông đại diện cho 77,47% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Tới tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN, ông Lê Thành Trung - Phó Trưởng Ban quản lý đầu tư, ông Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban quản lý vốn, cùng thành viên các ban của EVN.

Về phía PECC1 có đầy đủ các ông là thành viên HĐQT, thành viên ban TGĐ Công ty, thành viên Ban kiểm soát và lãnh đạo của nhiều đơn vị trong Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa gồm Ông Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT - kiêm TGĐ Công ty; Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, thành viên HĐQT - Phó TGĐ; Ông Lê Minh Tuấn, thành viên HĐQT - Phó TGĐ; ông Nguyễn Hồng Tuấn, thành viên HĐQT; và ông Trần Thái Hải, thành viên HĐQT.

Thay mặt Ban Lãnh đạo, ông Phạm Nguyên Hùng cho biết: "Nhờ các giải pháp quản lý, điều hành tích cực, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt trong 06 tháng cuối năm của HĐQT, công tác sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do việc bán thủy điện Sông Bung 5 chưa được thực hiện nên Công ty không đủ nguồn tài chính để khắc phục triệt để các tồn tại. Về công tác quản trị, quản lý và điều hành đã được cải thiện rõ rệt, tạo được sự đồng thuận rất cao trong tập thể Lãnh đạo và CBCNV; từng bước lấy lại niềm tin và động lực làm việc của người lao động, tạo tiền đề để toàn thể đội ngũ lãnh đạo và CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến lược và các mục tiêu SXKD năm 2018 và những năm tiếp theo."

Đối với kế hoạch phát triển Công ty năm năm 2018, ông Phạm Nguyên Hùng cho biết: "Năm 2018 cũng là năm bản lề Công ty bắt đầu triển khai tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp để đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động, mở rộng kinh doanh tới các lĩnh vực tiềm năng khác nhưng cũng phải đảm bảo ổn định SXKD, chọn lựa khách hàng để hạn chế rủi ro. Cũng trong năm 2018, Công ty sẽ ưu tiên thực hiện mục tiêu bán Dự án nhà máy thủy điện Sông Bung 5, tạo tiền đề để lành mạnh hóa tài chính, từng bước thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo chiến lược tổng thể được phê duyệt."

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PECC1 đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm. Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo PECC1 đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả khả quan trong năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết thông qua các nội dung:  

- Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty 

Dự thảo Điều lệ Công ty

- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị về nội bộ Công ty

- Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2017 đã được kiểm toán

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tờ trình thông qua lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS... thực hiện năm 2017

- Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS...năm 2018

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Đại hội lần này cũng đã bầu thành công thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. 

Danh sách HĐQT gồm các ông:

1, Ông Phạm Nguyên Hùng    - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty

2, Ông Nguyễn Hữu Chỉnh     -  Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

3, Ông Trần Thái Hải              -  Thành viên HĐQT

4, Ông Nguyễn Đức Tuấn       - Thành viên HĐQT

5, Ông Nguyễn Đức Thành     - Thành viên độc lập HĐQT

Danh sách Ban Kiểm soát gồm:

1, Bà Cao Thúy Nga                - Trưởng Ban

2, Ông Mai Hữu Thung 

3, Bà Nguyễn Hoàng Điệp

Thông qua những báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh; công tác nhân sự; sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của PECC1... Đại hội đã đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao từ các cổ đông, đó chính là động lực để PECC1 phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu, EVN sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ PECC1 vượt qua giai đoạn khó khăn và đạt được những mục tiêu mới trong tương lai. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm lực to lớn của Công ty và hy vọng PECC1 luôn là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng điện của Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đại biểu và cổ đông tới tham dự cuộc họp

Ông Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT - kiêm TGĐ Công ty phát biểu tại cuộc họp

Các cổ đông chất vấn tại cuộc họp

Đoàn chủ tọa trả lời chất vấn của cổ đông

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại cuộc họp

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội