PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 25/6/2024 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự của đông đảo cổ đông đại diện cho 17.381.026 cổ phiếu, đạt 65,12% cổ phần phổ thông có quyền dự họp. Ông Đặng Thành Long - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

Ban Chủ toạ do ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN – kiêm Chủ tịch HĐQT PECC1 làm Chủ toạ

Tới tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN – kiêm Chủ tịch HĐQT PECC1; ông Lê Thành Chung - Trưởng Ban Quản lý Đầu tư; ông Nguyễn Trung Khang - Phó Ban Quản lý vốn cùng chuyên viên các Ban của EVN.

Về phía PECC1 có đầy đủ các đồng chí là thành viên HĐQT, thành viên ban TGĐ Công ty, thành viên Ban kiểm soát và lãnh đạo của các đơn vị trong Công ty.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Tổng Giám đốc Công ty cho biết, trong năm 2023, bên cạnh những khó khăn do tình hình xung đột, mất ổn định trên Thế giới dẫn tới lạm phát gia tăng, đề án Quy hoạch Điện VIII được phê duyệt chậm nên nhiều dự án vẫn chưa được các CĐT triển khai. Quy mô thị trường KSTK truyền thống ngày càng thu hẹp, lĩnh vực thủy điện trong nước gần như không có dự án mới. Đồng thời với đó là sự cạnh tranh giữa các tư vấn ngày càng lớn. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, Công ty tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ hiệu quả của lãnh đạo Tập đoàn EVN về cơ chế chính sách, phát triển thị trường, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình. Nhờ đó, Công ty đã thu hồi được nhiều khoản nợ khó đòi của các dự án từ nhiều năm trước để lại. Cùng với đó, tình hình thủy văn trong khu vực thủy điện Sông Bung 5 đã diễn ra thuận lợi, vì vậy kết quả sản xuất điện năng của NMTĐ Sông Bung 5 tốt hơn so với kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - TGĐ PECC1 báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 trước Đại hội

Trong năm vừa qua, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT Công ty với nhiều giải pháp quản lý, cùng sự điều hành hợp lý, linh hoạt của Ban Lãnh đạo và sự đồng lòng của tập thể CBCNV PECC1, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2023 do ĐHĐCĐ giao cho. Trong năm qua, Công ty đã ký được các hợp đồng mới với tổng giá trị là 450,6 tỷ đồng, bằng 116% so với năm 2022. Tổng doanh thu năm 2023 đạt gần 535 tỷ đồng, hoàn thành 99,57% kế hoạch năm. Trong năm vừa qua Công ty đạt mức lợi nhuận trước thuế là 95,679 tỷ đồng (đạt 114,18% so với kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 68,756 tỷ đồng (đạt 102,16% so với kế hoạch).

Trong năm 2023, Ban điều hành Công ty đã thực hiện hiệu quả nhiều nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và đã hoàn thành xây dựng bộ khung hệ thống quy chế quản lý nội bộ để định hướng, điều chỉnh mọi mặt hoạt động và đang từng bước nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định.

Công ty đã sửa chữa, thay thế, cải tạo nhiều hạng mục để tăng hiệu quả sản xuất điện tại NMTĐ Sông Bung 5, điển hình như xử lý tổn thất cột nước tại CLN giúp nhà máy phát điện đạt và vượt sản lượng được giao.

Trong thời gian tới, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, PECC1 tiếp tục triển khai các công việc dự án quan trọng, nỗ lực tìm kiếm, nắm bắt thông tin và chủ động đón đầu một số công việc, như: Tư vấn các giai đoạn cho các dự án lưới điện truyền tải phục vụ kết nối lưới điện của Việt Nam và các nước láng giềng; Tư vấn đánh giá an toàn vận hành cho công trình và thiết bị các dự án thuỷ điện lớn; Tham gia từng bước trong tổ hợp EPC dự án điện gió ngoài khơi; Bắt đầu triển khai EPC lưới điện, tư vấn giám sát các dự án lưới điện; Tư vấn thiết kế cho việc chuyển đổi nhiên liệu các dự án nhiệt điện than; Thiết kế chế tạo cơ khí cho thuỷ điện và nhiệt điện, v.v….

Về công tác quản trị, Công ty sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình quản lý nội bộ phù hợp với các văn bản luật và quy định của EVN, cũng như sửa đổi, bổ sung các quy trình sản xuất, các cơ chế và chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư. Áp dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý và điều hành sản xuất, đầu tư hệ thống hạ tầng thông tin, các giải pháp phần mềm quản lý quản lý nhằm tiết kiệm nhân lực và tăng hiệu quả quản lý.

Ông Nguyễn Trung Khang – Phó Ban QL vốn EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Trung Khang – Phó Ban QL vốn EVN đã có những chia sẻ rất tâm huyết, ông cho biết: với tư cách vừa là cổ đông lớn, vừa là khách hàng của PECC1, EVN ghi nhận những cố gắng của ban lãnh đạo Công ty cũng như sự thay đổi tích cực của Công ty trong năm vừa qua. Ông đã gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV PECC1 với những kết quả đã đạt được trong năm 2023. Ông cho biết, năm 2023 là một năm đầy khó khăn và gặp nhiều thách thức của ngành Điện Việt Nam, điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các đơn vị thành viên trong đó có EVNPECC1. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, PECC1 là đơn vị có tốc độ phát triển dẫn đầu so với các đơn vị cùng ngành, điều này cho thấy bước tiến vượt bậc và hướng đi đúng đắn của Công ty. Ông Nguyễn Trung Khang tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của ban lãnh đạo và sự đoàn kết nhất trí của tập thể CBCNV, Công ty sẽ ngày càng phát triển bền vững. Thay mặt EVN, ông Nguyễn Trung Khang chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PECC1 đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm. Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch của Công ty trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả khả quan trong năm 2024.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Trong năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, giúp Công ty ngày càng tăng trưởng bền vững.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Đại hội giơ thẻ biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội

Ông Trần Thái Hải - PTGĐ Công ty trình bày các Báo cáo tại Đại hội

Ông Lê Văn Lực - Thành viên HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng BKS đọc báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024-2025

Ông Dương Anh Tuấn - Quyền KTT đọc Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Các cổ đông chia sẻ và đặt câu hỏi tại Đại hội

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Chỉnh giải đáp các câu hỏi của cổ đông

Ông Đặng Thành Long - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

 

 

 

 

 

 

  • 25/06/2024 04:00