PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 28/4/2022 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của đông đảo cổ đông đại diện cho 19.727.044 cổ phiếu, đạt 73,91% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Tới tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV EVN, cùng các ông/bà là lãnh đạo các Ban thuộc EVN.

Về phía PECC1 có đầy đủ các ông là thành viên HĐQT, thành viên ban TGĐ Công ty, thành viên Ban kiểm soát và lãnh đạo của các đơn vị trong Công ty.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Chỉnh -Tổng giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Ông cho biết: năm 2021 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn thách thức với Công ty, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt của thị trường Tư vấn trong bối cảnh thị trường truyền thống ngày càng thu hẹp, tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai các dự án của Công ty. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, nhiều giải pháp quản lý và điều hành hợp lý, linh hoạt của Ban Lãnh đạo cùng sự đồng lòng của tập thể CBCNV PECC1, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2021 do ĐHĐCĐ giao cho. Qua đó, Công ty đã tích cực, chủ động thu thập thông tin các dự án chuẩn bị triển khai, nắm bắt nhu cầu khách hàng để mở rộng thị trường tới các lĩnh vực Tư vấn QLDA, TVGS các dự án năng lượng tái tạo, dự án lưới điện, nhiệt điện… Kết quả công tác phát triển thị trường năm 2021 của Công ty có bước tiến đột phá, tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 787,26 tỷ đồng, tăng 198,5% so với năm 2020; trong đó các hợp đồng đến từ khách hàng EVN chiếm tỷ trọng 65,2%; Tổng doanh thu năm 2021 đạt 644,50 tỷ đồng, cao hơn thực hiện năm 2020 gần 2%.

Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch HĐQT PECC1 - Phó TGĐ EVN phát biểu tại Đại hội

Trong năm 2021, một số dự án tư vấn trọng điểm được Công ty chú trọng triển khai, như:

  • Thủy điện: Dự án Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Thủy điện Xekaman 3, TĐ Nậm Mô 2 (Lào), Tanahu (Nepal)…;
  • Lưới điện: TBA 500kV Lào Cai và các ĐZ đấu nối, ĐZ 500kV Tuabin khí miền Trung – Krong Buk, ĐZ 500kV Tây Hà Nội – Vĩnh Yên, TBA 500kV Bắc Ninh và đấu nối, ĐZ 220kV Pắc Ma – Mường Tè, ĐZ 220kV Than Uyên - Lào Cai, TBA 220kV Văn Điển, TBA 220kV Hải Hậu, TBA 220kV An Khê…;
  • Nhiệt điện: Lập báo cáo FS dự án LNG Ô Môn 2, Long An 1&2; Tư vấn hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý hợp đồng NMNĐ Quảng Trạch I; LNG Quảng Ninh …;
  • Năng lượng tái tạo và dự án khác: Hoàn thành công tác QLDA dự án điện gió ĐakĐoa; Lập TKKT dự án điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D; Điện rác Thọ Xuân-Thanh Hóa, Điện rác Hà Nội…

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Tổng Giám đốc PECC1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh cũng cho biết, năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của EVN về cơ chế chính sách, cũng như phát triển thị trường, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành và thu hồi các khoản nợ khó đòi của các dự án từ những năm trước để lại. Nối tiếp các điểm sáng trong kết quả hoạt động năm 2021, năm 2022 được xác định là năm bản lề quan trọng để xây dựng tiền đề cho giai đoạn ổn định và phát triển cho những năm tới. Trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động; đẩy mạnh khai thác thị trường truyền thống cũng như các mảng thị trường mới đang có nhiều tiềm năng phát triển mạnh. Đồng thời Công ty sẽ tiến hành nghiên cứu phương án vận hành nhằm tối ưu sản lượng điện, tối ưu doanh thu phát điện của NMTĐ Sông Bung 5. Công ty cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động tốt hơn.

Ông Nguyễn Đức Cường thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Đức Cường thành viên HĐTV EVN đã có những chia sẻ rất tâm huyết, ông cho biết: với tư cách vừa là cổ đông lớn, vừa là khách hàng của PECC1, EVN ghi nhận những cố gắng của ban lãnh đạo Công ty cũng như sự thay đổi tích cực của Công ty trong năm vừa qua. Theo ông, PECC1 cần tập trung đầu tư nguồn nhân lực, nâng cao năng lực các chuyên gia; tập trung tái cơ cấu tổ chức, ngành nghề, và tài chính. Ông cũng cho biết EVN luôn hỗ trợ PECC1, đồng thời tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của ban lãnh đạo và sự đoàn kết nhất trí của tập thể CBCNV, Công ty sẽ ngày càng phát triển bền vững. Thay mặt EVN, ông Nguyễn Đức Cường chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PECC1 đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm. Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch của Công ty trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả khả quan trong năm 2022.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban Lãnh đạo Công ty tin rằng, các kết quả tích cực đạt được trong năm 2021 cũng như niềm tin của người lao động là nền tảng quan trọng để triển khai các kế hoạch SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo.

 Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc PECC1 phát biểu tại Đại hội

Bà Cao Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo tại Đại hội

Các cổ đông chất vấn tại Đại hội

Ông Nguyễn Tài Anh chủ trì cuộc họp

Đại hội giơ phiếu biểu quyết các nội dung trong cuộc họp

Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội

  • 28/04/2022 04:32
  • Hoàng Hạnh