Đóng điện Dự án nâng công suất Trạm biến áp 220kV Yên Hưng

Vào lúc 22h40 phút ngày 8/7/2024, EVNPECC1 phối hợp cùng Chủ đầu tư EVNNPT và các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp 220kV-250MVA Yên Hưng thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Yên Hưng. Sau khi hoàn thành, Trạm biến áp 220kV Yên Hưng được nâng công suất lên gấp đôi.

Máy biến áp AT2 Trạm biến áp 220kV Yên Hưng

Dự án có quy mô lắp đặt 01 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA. Phía 220kV, lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn lộ tổng 220kV của máy biến áp AT2. Chuyển sơ đồ đấu nối từ sơ đồ tam giác sang sơ đồ tứ giác. Phía 110kV lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn tổng 110kV của MBA 220/110/22kV theo sơ đồ hai thanh cái và thanh cái vòng. Xây dựng mới móng MBA 220kV AT2. Xây lắp hệ thống cột, xà thép các ngăn lộ mở rộng. Xây dựng mới hệ thống mương cáp, móng trụ đỡ thiết bị cho các ngăn lộ lắp mới. Trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ theo quy phạm trang bị điện và các quy định hiện hành.

Tại dự án này, EVNPECC1 được giao các công việc đối với gói thầu 03 gồm:

- Công tác khảo sát: khảo sát hiện trạng TBA 220kV Yên Hưng và thu thập hồ sơ tài liệu khảo sát địa chất. 

- Công tác lập TKBVTC-DT: Nghiên cứu hồ sơ phê duyệt BCNCKT và các tài liệu liên quan; nghiên cứu phê duyệt tài liệu cung cấp thiết bị của nhà thầu; TKBVTC phần công nghệ, xây dựng và PCCC; Lập tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện dự án; Lập DT xây dựng công trình...

- Lập HSMT các gói thầu.

Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu điện năng cho các phụ tải quan trọng trong khu vực đồng thời tăng cường khả năng truyền tải cho đường dây hiện hữu, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khu vực miền Bắc nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Dự án này sẽ tạo ra mối liên kết liền mạch giữa các khu vực trong hệ thống điện Việt Nam, tăng cường độ ổn định và vận hành an toàn cho hệ thống điện. Nâng cao chất lượng điện áp trong khu vực dự án và khu vực lân cận. Giảm tổn thất điện năng trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN.

  • 09/07/2024 10:00

Lĩnh vực hoạt động