Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Sáng ngày 24/04/2015, tại Hội trường A - Học viện chính trị khu vực I, số 15 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Về tham dự Đại hội có đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các khách mời và đông đảo cổ đông của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Minh Hà điều hành Đại hội đã khẳng định: “Trong những năm qua, đứng trước những thách thức và khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, ban lãnh đạo Công ty vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu đã đề ra, không ngừng tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, bước đầu đã gặt hái được những thành công nhất định. Lãnh đạo Công ty luôn ghi nhận, cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý cổ đông đã luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng Công ty trong suốt chặng đường vừa qua. Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm đồng lòng, dốc sức tiếp tục xây dựng, phát triển Công ty bền vững, mạnh mẽ hơn nữa”.
 
Đa số cổ đông tham dự Đại hội đã đồng thuận, biểu quyết nhất trí cao các báo cáo cũng như tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
 
- Báo cáo tài chính năm 2014;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo Kế hoạch phát triển Công ty;
- Phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Mức cổ tức năm 2014 và phương thức chi trả cổ tức;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Lê Minh Hà phát biểu

Tổng giám đốc Nguyễn Tài Sơn phát biểu

Cổ đông đặt câu hỏi

Chủ tịch Lê Minh Hà trả lời chất vấn của cổ đông

Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết

Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội