Thông báo tuyển dụng

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ sư nhiệt; Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân khoa học đất.

Lĩnh vực hoạt động