Tuyển dụng Trưởng ca và nhân viên vận hành NMTĐ Sông Bung 5

  • 18/09/2019

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 là Chủ đầu tư và đang vận hành Dự án Nhà máy thuỷ điện Sông Bung 5.

Chi tiết ...


Tuyển dụng Cử nhân Luật

  • 02/12/2016

Ngày hết hạn 31 - 12 - 2016

Chi tiết ...

Tuyển dụng Kỹ sư hệ thống điện

  • 11/03/2016

Ngày hết hạn 31 - 3 - 2016

Chi tiết ...


Lĩnh vực hoạt động