Áp dụng công nghệ đo GPS vào công tác khảo sát công trình điện

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1), với hơn 50 năm phát triển, là doanh nghiệp tư vấn hàng đầu của Ngành điện Việt Nam đã và đang thực hiện toàn bộ công tác tư vấn thiết kế, khảo sát, thí nghiệm... và là tư vấn chính cho nhiều dự án công trình điện quan trọng, quy mô lớn và phức tạp. Công ty luôn đi đầu ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến của thế giới, đổi mới các thiết bị thí nghiệm, đo đạc vào công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế các công trình điện.

Khảo sát tuyến 220kv Mường Tè-Lai Châu bằng công nhệ GPS-RTK

Trước những yêu cầu mới của các quy định do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra trong công tác khảo sát, xác định hướng tuyến để thoả thuận với các Sở, ban ngành ở địa phương..., Công ty đã từng bước đưa công nghệ đo GPS trạm (đo tĩnh) vào áp dụng cho công tác khảo sát các công trình.

Cho đến nay công nghệ này đã được Công ty áp dụng cho nhiều công trình để đáp ứng các yêu cầu trong công tác tư vấn thiết kế. Các thiết bị định vị GPS được sử dụng cũng đa dạng và hiện đại hơn như  GPS-LS Trimple, TC2003, TM50, Leica, Topcon GB-1000,...

Với sự phát triển của công nghệ đo GPS trạm (đo tĩnh và đo động), công tác khảo sát cho các công trình ngày càng hiệu quả, đạt độ chính xác cao, có khả năng đồng bộ với các hồ sơ quy hoạch phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả quy hoạch, phát triển đầu tư của ngành Điện tại các địa phương.

  • 23/10/2017 07:59

Lĩnh vực hoạt động