Cập nhật hình ảnh thi công tại công trình thủy điện Bản Chát tháng 6-2012

29/6/2012

Công ty 2 (thuộc PECC1) đang khoan thoát nước tại Đập Bản Chát

CÁC BÀI MỚI
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
    
 
CÁC TIN KHÁC
CHUYÊN MỤC KHÁC
Biểu đồ chứng khoán
Iso
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Email
Lịch làm việc
Điều hành văn bản 1
ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ
Thành viên
Mật khẩu
Quên mât khẩu?
Điều hành văn bản 2
Tra cứu pecc1
CSDL Ngành Điện
Hệ thống các văn bản pháp luật VN
Đối tác