Cập nhật hình ảnh thi công công trình nhiệt điện Quảng Ninh tháng 9-2012

12/10/2012

Lò hơi số 3

 
Lò hơi số 3: Lắp đặt cách nhiệt các tường buồng lửa, các đường gói nóng, đường khói tới ESP
 
  
 Lò hơi số 4: Lắp đặt van trợ giúp tuần hoàn
 
Lò hơi số 3: Chuẩn bị lắp đặt Máy cấp than
 
 
Lò hơi số 3: Lắp đặt khớp giãn nở đường khói nóng

  

 
 

Tuabin số 3

 
 

Hoàn thiện bọc bảo ôn cho các bình gia nhiệt cao áp
 
 
Bộ lọc túi hệ thống than
 
 
Gian bunker số 3: Lắp đặt đường óng than bột cốt 56m, bộ lọc túi và cách nhiệt
 
 
Toàn cảnh lò hơi số 4
 
 Lò hơi số 4: ống góp hơi của các bộ quá nhiệt
 
 Lắp đặt tuabin hạ áp

CÁC BÀI MỚI
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
    
 
CÁC TIN KHÁC
CHUYÊN MỤC KHÁC
Biểu đồ chứng khoán
Iso
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Email
Điều hành văn bản 1
Lịch làm việc
ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ
Thành viên
Mật khẩu
Quên mât khẩu?
CSDL Ngành Điện
Điều hành văn bản 2
Hệ thống các văn bản pháp luật VN
Đối tác